Крюківщинська Сільська Рада

Актуальна інформація

Пенсійна реформа – 2017: час виходу на пенсію буде залежати від страхового стажу

Пенсійна реформа 2017 року суттєво змінить умови виходу на пенсію українців. Залежність часу виходу на пенсію від розміру страхового стажу є одним з ключових положень проекту пенсійної реформи.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058, сьогодні право на пенсію набувають особи, які досягли пенсійного віку:

 • чоловіки – 60 років;
 • жінки – віку, встановленого ст.26 Закону №1058 (з 01.04.2021 р. – 60 років),

при наявності 15 років страхового стажу.

За умовами пенсійної реформи, особи, які мають 25 років страхового стажу, будуть виходити на пенсію в 60 років. Далі, протягом 10 років, буде додаватися по одному року страхового стажу. В результаті страховий стаж становитиме 35 років.

Що стосується обліку страхового стажу, то його принцип залишається тим самим. До 01.01.2004 р. враховується весь трудовий стаж, підтверджений відповідними документами. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж є трудова книжка. Весь трудовий стаж до 01.01.2004 р. прирівнюється до страхового.

Згідно ст.24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески не менше, ніж мінімальний страховий внесок (визначається як добуток мінімальної заробітної плати за відповідний період і встановленої ставки внеску).

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний за умови, якщо сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо таку доплату не було здійснено, то до страхового стажу зараховується період пропорційно до сплаченої суми внесків.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом №1058, - робота за Списком №1; робота в місцевостях, прирівняних до Крайньої Півночі.

Відомості про страховий стаж за період роботи з 01.01.2004 р. (дата набрання чинності Закону №1058) враховуються на підставі даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

До 01.01.2004 р. періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховуються для призначення пенсії, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (до набрання чинності Закону №1058).

Підтвердження стажу при призначенні пенсії. Згідно з чинним законодавством документами про стаж є:

 • трудова книжка;
 • відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

Підставою для зарахування до стажу періодів роботи:

 • до 01.01.2004 р. є записи в трудовій книжці;
 • з 01.01.2004 р.дані персоніфікованого обліку.

Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (постанова Кабміну України від 12.08.1993 р. №637) трудовий стаж може встановлюватися на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

При відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються:

 • довідки;
 • виписки з наказів;
 • особові рахунки та відомості на виплату заробітної плати;
 • посвідчення;
 • характеристики;
 • письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;
 • інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У випадках, коли документи не збереглися, підтвердження стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

За період після 31.12.2003 р. діє наступне правило: для розрахунку пенсії враховується тільки страховий стаж, тобто період, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачено страхові внески в розмірі не менше мінімального (визначається як добуток мінімальної заробітної плати за відповідний період і встановленої ставки внеску).

Якщо ці вимоги не дотримані, то стаж або буде зарахований пропорційно до нарахованих сум, або необхідно здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

Якщо ж внески не сплачено зовсім, то стаж не може бути зарахований, незважаючи навіть на наявність запису в трудовій книжці.

Доплата до суми страхових внесків

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо застрахованою особою прийнято рішення про доплату до суми страхових внесків, то особа самостійно вибирає неповні місяці, за які вона має намір здійснити таку доплату, і подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії відповідну заяву.

Працівник відділу надходження доходів на підставі даних персоніфіковного обліку про періоди страхового стажу, за які застрахована особа бажає здійснити доплату у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, складає повідомлення-розрахунок.

Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

Про сплату коштів відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку в день їх надходження на поточний рахунок органів Пенсійного фонду.

Особа, яка здійснює доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формує і подає до органів Пенсійного фонду України сама за себе відомості про суми такої доплати.

Відповідно до п.2 ст.40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 така доплата визначається за формулою:

ЗД – сума заробітної плати застрахованої особи, розрахована виходячи із доплати за місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати, грн.

Д – сума доплати до страхових внесків, грн.

Т – розмір (ставка) страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці, %.

Таким чином, сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону №1058 враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначається за формулою:

ЗВ – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону №1058 враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з Законом №1058 за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

ЗД – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахована виходячи із доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Так як Закон №1058 набрав чинності з 01.01.2004 р., то доплату до страхових внесків можна здійснити тільки з цієї дати.

Доплата до страхових внесків – один із способів збільшення показників коефіцієнта страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку пенсіонера і, отже, розміру пенсійних виплат. Доцільність здійснення такої доплати визначається в кожному конкретному випадку індивідуально.

Приклад.

Доплата до мінімального страхового внеску

За вересень 2014 року в страховий стаж зараховано 22 дня. Заробітна плата для обчислення пенсії становить 864,55 грн.

Індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера в вересні 2014 р. визначається наступним чином:

так як заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за вересень 2014 р. становить 3136,51 грн.

Мінімальний страховий внесок визначається як добуток мінімальної заробітної плати і розміру (ставки) страхового внеску на день отримання зарплати.

Так як мінімальна зарплата у вересні 2014 року – 1218 грн., а ставка страхового внеску – 34,7%, то мінімальний страховий внесок становить 422,65 грн.

Було сплачено страхових внесків в розмірі 300 грн. (864,55 грн. х 34,7%). Доплата до мінімального страхового внеску 122,65 грн. (422,65 грн. – 300 грн.).

Після здійснення доплати до мінімального страхового внеску зарплата для обчислення пенсії буде вже 1218 грн., а, отже, коефіцієнт заробітної плати складе:

Крім того, вересень 2014 р. буде зараховано до страхового стажу як повний.

Крім трудової діяльності, до страхового стажу можуть входити і інші періоди.

Страховий стаж і період перебування на обліку в центрі зайнятості

Згідно п.1 ст.24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 особи, які підлягають соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (крім, одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), мають право на залік цього часу до трудового стажу.

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується:

 • до 01.01.2010 р. на підставі відповідного запису в трудовій книжці, внесеної органом державної служби зайнятості та засвідченої підписом посадової особи та печаткою;
 • з 01.01.2010 р.довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

При розрахунку коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії в період отримання допомоги по безробіттю враховується заробітна плата в мінімальному розмірі.

Страховий стаж і навчання

За період до 01.01.2004 р. згідно п.«д» ч.3 ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №1788 до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. У стаж зараховується лише період з денною формою навчання.

Час навчання підтверджується дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, а в разі їх відсутності – довідками або іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про тривалість навчання (закінчення повного навчального курсу або окремих його етапів). Слід звернути увагу на те, що до трудового стажу не зараховується:

 • час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на заочній або вечірній формі навчання;
 • період перебування в академічній відпустці студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
 • час навчання на підготовчих курсах при вищих навчальних закладах;
 • час навчання, визначений на підставі показань свідків;
 • період відпустки, який надавався після закінчення вищого або середнього спеціального навчального закладу.

Страховий стаж і час проходження військової служби

Відповідно до п.«в» ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №1788 в період до 01.01.2004 р. підлягає заліку в стаж роботи час проходження військової служби, перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки і внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

Основним документом, надавши який пенсіонер отримує право на залік в стаж військової служби, є військовий квиток. Якщо з яких-небудь причин він не зберігся, то його альтернативою можуть бути довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПА, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань або довідки архівних і військово-лікувальних установ.

З 01.01.2004 р. період проходження військової служби також входить до страхового стажу.

Відповідно до п.8 ст.11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 особи, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

При розрахунку коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії в період проходження військової служби враховується заробітна плата в мінімальному розмірі.

Слід мати на увазі, що тримісячна відпустка після строкової служби заліку в стаж не підлягає.

Страховий стаж і період догляду за малолітніми дітьми

Відповідно до п.«ж» ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №1788 в період до 01.01.2004 р. в стаж роботи зараховується період догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не більше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Згідно з п.11 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну України від 12.08.1993 р. №637, час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною трирічного віку мати не працювала.

Документами, що підтверджують те, що до досягнення дитиною трирічного віку мати не працювала, є:

 • виписка з трудової книжки;
 • відомості про відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, отримані в порядку взаємного обміну інформацією.

Що ж стосується працюючих матерів, то відповідно до ч.3 ст.181 Кодексу законів про працю відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і відпустка без збереження заробітної плати зараховується до стажу роботи.

Таким чином, до 01.01.2004 р. особи, які йшли у відпустку по догляду за дитиною з робочого місця, могли розраховувати на зарахування в стаж відпустки по догляду як до трьох років, так і до шести років (за медичним висновком).

Непрацюючим матерям враховувався час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

З 01.01.2004 р. всі, хто отримував соцдопомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (а після її скасування отримують допомогу при народженні дитини), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, відповідно, цей період включається до страхового стажу. Страхові внески в даному випадку перераховує держава в мінімальному розмірі. Догляд за дитиною до шести років за медичними показаннями до страхового стажу не входить.

Страховий стаж і відпустка по вагітності та пологах

Починаючи з 01.07.2013 р. до бази нарахування єдиного соціального внеску входять суми допомоги по вагітності та пологах. Оскільки до 01.07.2013 р. внески з допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не нараховувалися і не сплачувалися, то період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами до зазначеної дати не підлягає заліку до страхового стажу.

Страховий стаж і час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом, пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку.

Відповідно до п.«є» ч.3 ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №1788 в період до 01.01.2004 р. в стаж роботи для призначення пенсії зараховується час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Згідно ст.11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 в період догляду після 31.12.2003 р. право на залік стажу має один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Період догляду до 01.01.2005 р. встановлюється на підставі наступного пакета документів:

 1. Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду.

Такий документ складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, отриманих від органів місцевого самоврядування, органів управління житловим фондом, в результаті опитування сусідів і осіб, за якими здійснюється догляд.

 1. Документи, які засвідчують факт інвалідності.

Це можуть бути:

 • виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії;
 • медичне заключення;
 • посвідчення одержувача допомоги;
 • довідка органів праці та соціального захисту населення.
 1. Документи, що підтверджують вік особи, за яким здійснюється догляд (свідоцтво про народження, паспорт).

Час догляду після 31.12.2004 р. зараховується до страхового стажу за умови отримання допомоги (компенсації) в органах праці та соціального захисту населення. За інформацією про отримання такої допомоги містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

Страховий стаж і період інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням

Такий період підлягає заліку як до 01.01.2004 р., так і після 31.12.2003 р. Підставою для зарахування до страхового стажу є виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

Зміни в розрахунку страхового стажу

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком (крім безпосередньо періодів сплати страхових внесків) будуть включати такі періоди:

 • ведення підприємницької діяльності зі спрощеною системою оподаткування:
 • з 01.01.1998 р. по 30.06.2000 р. включно – при наданні довідки про реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності;
 • з 01.07.2000 р. по 31.12.2017 р. включно – за умови сплати страхових внесків незалежно від їх розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного соціального внеску);
 • проходження військової служби по 31.12.2017 р. включно;
 • навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання та умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі і докторантурі з 01.01.2004 р. по 31.12.2017 р. включно;
 • перебування у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами – з 01.01.2004 р. по 30.06.2013 р. включно;
 • перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку – з 01.01.2004 р. до моменту введення сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Перерахунки пенсій

У зв’язку із прийняттям пенсійної реформи перерахунки пенсій здійснюються з 1 жовтня 2017 року. Однак тим пенсіонерам, які за графіком отримують виплати на початку місяця, доплата за жовтень буде нарахована у листопаді.

Перерахування пройдуть автоматично, і пенсіонерам не треба додатково звертатись до управлінь Пенсійного фонду.

З 1 жовтня 2017 року розмір мінімальної пенсії становить 1452 грн. Пенсіонерам, які отримували пенсійні виплати на рівні 949 грн., з жовтня нарахують пенсії у розмірі 1373 грн.

 

 

 

 

Пенсійна реформа – 2017

Основні положення пенсійної реформи:

 • перерахунок (осучаснення) раніше призначених пенсій буде проводиться з урахуванням:
 • показника середньої заробітної плати в Україні за останні три роки (за 2014-2016 рр.) в розмірі 3764,40 грн.;
 • величини оцінки одного року страхового стажу, який застосовується для розрахунку коефіцієнта страхового стажу, у розмірі 1%;
 • нормативного страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., нормативний страховий стаж залишається незмінним – 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Застосовується для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі та розрахунку доплати за наднормативний стаж;
 • розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – 1452 грн., замість діючого до осучаснення пенсій показника 1312 грн.;
 • у перехідний період до 2019 року будуть діяти такі правила призначення пенсії за віком:
 • у 2017 році – із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні в розмірі 3764,40 грн. і величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%;
 • у 2018 році – із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за 2016 і 2017 роки (орієнтовно – 5227 грн.) і величини оцінки одного року страхового стажу 1%;
 • починаючи з 2019 року – з застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за останні три роки і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%;
 • мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:
 • на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб при наявності нормативного страхового стажу:
 • у жінок – 30 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., - 20 років);
 • у чоловіків – 35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., - 25 років);
 • з 1 січня 2018 року – на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, при наявності страхового стажу у жінок 30 років, а у чоловіків 35 років після досягнення 65 років;
 • з 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:
 • при наявності на 01.01.2018 р. страхового стажу 25 років – в 60 років. Розмір необхідного страхового стажу щорічно збільшується на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;
 • при наявності на 01.01.2018 р. страхового стажу від 15 років до 25 років – в 63 роки. Діапазон необхідного страхового стажу щорічно збільшується на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років в 2028 році;
 • до страхового стажу будуть зараховуватися:
 • ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування (з липня 2000 року – за умови сплати страхових внесків);
 • військова служба – по 31 грудня 2017 роки;
 • перебування у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами – з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року;
 • навчання у вищих навчальних закладах за державним замовленням, в аспірантурі та докторантурі – з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року.

Тимчасова соціальна допомога з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. призначається непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років, але не отримали права на пенсійну виплату, на період до набуття права на пенсію за віком в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, соціальна допомога призначається з 65 років.

Щорічна індексація пенсій з 2021 р. буде проводитися шляхом збільшення (перерахунку) середньої заробітної плати, з якої обчислена пенсія, на 50% зростання середньої зарплати за три попередні роки і на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.

У 2019 і 2020 році індексації будуть здійснюватися за окремим рішенням парламенту.