Крюківщинська Сільська Рада

Кріпак Андрій Петрович Крюківщинський сільський голова

(045) 985-09-85

(044) 239-06-89

1. Організація в межах, визначених Законом, роботи відповідної ради та її виконавчого комітету.

2. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

3. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

4. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

5. Веде особистий прийом громадян.

6. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

7. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

8. Звітує, не рідше одного разу на рік , про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

9. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

10. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Костина Віктор Анатолійович  Заступник сільського голови

(045) 985-09-85

1. Організація виконавчої роботи ради.

2. Підготовка проекту бюджету на розгляд комісії.

Михайлюк Іван Миколайович Секретар ради

(045) 985-09-85

1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

2. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради.

3. Вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Організовує роботу депутатського корпусу.

Кравченко Андрій Миколайович Землепорядник

(045) 985-09-85

1. Організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового.

2. Надає довідки стосовно земельний питань.

3. Веде державний земельний кадастр та моніторинг земель на території сільської ради.

4. Здійснює роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію землі та їх перерозподіл з наступною передачею земельних ділянок у власність і надання у користування, в тому числі в оренду.

5. Веде земельно-кадастрову документацію.

Фостенко Віталіна Анатоліївна  Керуючий справами виконавчого комітету

1. Надає довідки з місця проживання.

2. Видає свідотство про народження, свідотство про смерть.

3. Надає довідку 204 "Про склад сім'ї.

4. Веде засідання виконавчого комітету.

Ломінський Євген Леонідович Юрист

(045) 985-09-85

1. Забезпечує юридичне супрроводження ради.

2. Проводить консультації для населення.

Черниш Марина Олександрівна Паспортист

(045) 985-09-85

(045) 986-06-89

1. Реєстрація/зняття за місцем проживання на базі системи ON-LINE, яке обслуговується КП «Центр сервісу» «Єдине вікно».
Гоменюк Василій Олегович Директор КП "Єдине Вікно"
Оптимізація надання адміністративних послуг, що стосуються сфери реєстрації місця проживання, ФОРМИ 3.
Сопко Алла Анатоліївна Завідувач військово-облікового бюро

1. Організовує документообіг (вхід/вихідна кориспонденуія).

2. Передає документи до опрацювання.

3. Виконує обовязки спеціаліста по роботі з персоналом.

Глуха Світлана Володимирівна Головний бухгалтер

(045) 986-12-88

1. Ведення бухгалтерського облік.

2. Організація і виконання програми "Турбота".

3. Розробка проекту бюджету.

Козенко Валентина Миколаївна Касир

1. Консультаційні послуги стосовно оформлення субсидій.

2. Ведення обліку земельного податку.

Дунаєвський Ігор Валерійович КП " Благоустрій Крюківщини"

1. Довідка реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження юридичних та фізичних осіб.

2. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підпиємців.

Палієнко Олександр Володимирович КП "Управління капітальним будівництвом"

1. Виконання функцій замовника будівництва.

2. Контроль, організація,розроблення проектів будівництва.

Якушевський Валентин Павлович Дільничий інспектор міліції

1. Надання захисту прав громадянам від злочинних посягань.

2. Проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень.

3. Здійснення адміністративного нагляду за особами, до яких він встановлений.

4. Забезпечення охорони громадського порядку.

5. Запобігання, припинення та розкриття злочинів.

6. Видача довідки-характеристики.