Крюківщинська Сільська Рада

Кріпак Андрій Петрович Крюківщинський сільський голова

(045) 985-09-85

(044) 239-06-89

1. Організація в межах, визначених Законом, роботи відповідної ради та її виконавчого комітету.

2. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

3. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

4. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

5. Веде особистий прийом громадян.

6. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

7. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

8. Звітує, не рідше одного разу на рік , про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

9. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

10. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Костина Віктор Анатолійович  Заступник сільського голови

(045) 985-09-85

1. Організація виконавчої роботи ради.

2. Підготовка проекту бюджету на розгляд комісії.

Савенко Наталія Володимирівна Секретар ради

(045) 985-09-85

1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

2. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради.

3. Вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Організовує роботу депутатського корпусу.

Кравченко Андрій Миколайович Землепорядник

(045) 985-09-85

1. Організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення договорів на право тимчасового.

2. Надає довідки стосовно земельний питань.

3. Веде державний земельний кадастр та моніторинг земель на території сільської ради.

4. Здійснює роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію землі та їх перерозподіл з наступною передачею земельних ділянок у власність і надання у користування, в тому числі в оренду.

5. Веде земельно-кадастрову документацію.

Фостенко Віталіна Анатоліївна  Керуючий справами виконавчого комітету

1. Видає свідотство про народження, свідоцтво про смерть.

2. Надає довідку 204 "Про склад сім'ї.

3. Веде засідання виконавчого комітету.

Ломінський Євгеній Леонідович Юрист

(045) 985-09-85

1. Забезпечує юридичне супрроводження ради.

2. Проводить консультації для населення.

Черниш Марина Олександрівна Паспортист

(045) 985-09-85

(045) 986-06-89

1. Реєстрація/зняття за місцем проживання на базі системи ON-LINE, яке обслуговується КП «Центр сервісу» «Єдине вікно».
Дунаєвський Ігор Валерійович Директор КП "Єдине Вікно"
Оптимізація надання адміністративних послуг, що стосуються сфери реєстрації місця проживання, ФОРМИ 3.
Сандул Юлія Михайлівна Завідувач військово-облікового бюро

1. Забезпечення ведення обліку військовослужбовців та військовозобов’язаних.

2. Видача довідок з місця проживання (форма-3, додаток 13).

Глуха Світлана Володимирівна Головний бухгалтер

(045) 986-12-88

1. Ведення бухгалтерського облік.

2. Організація і виконання програми "Турбота".

3. Розробка проекту бюджету.

Козенко Валентина Миколаївна Касир

1. Ведення обліку земельного податку.

Дунаєвський Ігор Валерійович КП " Благоустрій Крюківщини"

1. Довідка реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження юридичних та фізичних осіб.

2. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підпиємців.

Палієнко Олексій Володимирович КП "Управління капітальним будівництвом"

1. Виконання функцій замовника будівництва.

2. Контроль, організація,розроблення проектів будівництва.

Янушевський Валентин Павлович Дільничий інспектор міліції

1. Надання захисту прав громадянам від злочинних посягань.

2. Проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень.

3. Здійснення адміністративного нагляду за особами, до яких він встановлений.

4. Забезпечення охорони громадського порядку.

5. Запобігання, припинення та розкриття злочинів.

6. Видача довідки-характеристики.

Гуменюк Олександра Анатолієвна Спеціаліст з субсидіювання

1. Консультквання стосовно отримання субсидій

2. Прийом заяв та документів