Крюківщинська Сільська Рада

Інформація про земельний  податок  на  2017 рік

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>КРЮКІВЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА&nbsp; РАДА</strong></p>

<p><strong>КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</strong></p>

<p><strong>Сімнадцята сесія VII скликання</strong></p>

<p>(І пленарне засідання)</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>РІШЕННЯ</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: left;">16.02.2017 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;с. Крюківщина&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;№ 9</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Про&nbsp; внесення&nbsp; змін&nbsp; до&nbsp; розділу&nbsp; V&nbsp; Положення&nbsp; про&nbsp; земельний&nbsp; податок&nbsp; на&nbsp; 2017 рік, затвердженого&nbsp; рішення&nbsp; Дев&rsquo;ятої&nbsp; сесії&nbsp; VII скликання&nbsp; Крюківщинської&nbsp; сільської&nbsp; ради&nbsp; від&nbsp; 26.05.2016&nbsp; № 1&nbsp; </strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В&nbsp; зв&rsquo;язку&nbsp; з&nbsp; уточненням&nbsp; розділу V&nbsp; Положення&nbsp; про&nbsp; земельний&nbsp; податок&nbsp; на&nbsp; 2017 рік, керуючись&nbsp; ст. 7, 8, 10, 12, 14, 269-287 Податкового&nbsp; Кодексу&nbsp; України, п. 4 розділу ІІ Прикінцевих&nbsp; положень&nbsp; Закону&nbsp; України &laquo;Про&nbsp; внесення&nbsp; змін&nbsp; до Податкового&nbsp; кодексу&nbsp; України&nbsp; та&nbsp; деяких&nbsp; законодавчих&nbsp; актів&nbsp; України&nbsp; щодо податкової&nbsp; реформи&raquo;, ст. 26 Закону&nbsp; України від 21.05.1997 № 280/97-ВР &laquo;Про&nbsp; місцеве&nbsp; самоврядування&nbsp; в&nbsp; Україні&raquo;, Крюківщинська&nbsp; сільська&nbsp; рада;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>В И Р ІШ И Л А:</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<ol>

<li>Внести&nbsp; зміни&nbsp; до&nbsp; розділу&nbsp; V&nbsp; Положення&nbsp; про&nbsp; земельний&nbsp; податок&nbsp; на&nbsp; 2017 рік, затвердженого&nbsp; рішення&nbsp; Дев&rsquo;ятої&nbsp; сесії&nbsp; VII скликання&nbsp; Крюківщинської&nbsp; сільської&nbsp; ради&nbsp; від&nbsp; 26.05.2016&nbsp; № 1&nbsp; такі&nbsp; зміни:</li>

</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>а).</strong>розділ&nbsp; V&nbsp; Положення&nbsp; про&nbsp; земельний&nbsp; податок&nbsp; на&nbsp; 2017 рік&nbsp; викласти&nbsp; в&nbsp; такій&nbsp; редакції:</p>

<p>&laquo;<strong>1. </strong>Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які <strong>перебувають у власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб</strong>, встановлюється в розмірі <strong>0,1</strong>відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а&nbsp; саме&nbsp; за&nbsp; земельні&nbsp; ділянки:</p>

<ul>

<li><strong><em>для&nbsp; будівництва&nbsp; та&nbsp; обслуговування&nbsp; жилого&nbsp; будинку, господарських&nbsp; будівель&nbsp; і&nbsp; споруд&nbsp; (присадибна&nbsp; ділянка)-1 448, 00 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; будівництва&nbsp; індивідуальних&nbsp; гаражів-1 448, 00 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; колективного&nbsp; гаражного&nbsp; будівництва-1 448, 00 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; іншої&nbsp; житлової&nbsp; забудови-1 448, 00 грн. за&nbsp; 1 га.</em></strong></li>

</ul>

<ol start="2">

<li>Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які <strong>перебувають у власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб <em>для будівництва та&nbsp; обслуговування багатоквартирного житлового будинку</em></strong>, встановлюється в розмірі <strong>1</strong><strong>відсотка </strong>від їх нормативної грошової оцінки (на&nbsp; підставі&nbsp; Витягу&nbsp; з&nbsp; нормативної&nbsp; грошової&nbsp; оцінки&nbsp; земельної&nbsp; ділянки);</li>

</ol>

<p><strong>3.</strong>Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають <strong>у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності</strong>, коло яких визначено <u>статтею 92 Земельного кодексу України</u>, встановлюється в розмірі <strong>0,1</strong>відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 7.1. цього Положення;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>4.</strong>Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які <strong>перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності)</strong>, встановлюється в розмірі <strong>1</strong>відсотка від їх нормативної грошової оцінки;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>5.</strong>Ставка земельного податку <strong>за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, </strong>які <strong>перебувають у власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб</strong>, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі&nbsp; <strong>1 відсотка</strong>від їх нормативної грошової оцінки, а&nbsp; саме&nbsp; за&nbsp; земельні&nbsp; ділянки:</p>

<ul>

<li><strong><em>для&nbsp; ведення&nbsp; товарного&nbsp;&nbsp; сільськогосподарського&nbsp; виробництва-16&nbsp;809, 98 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; ведення&nbsp; фермерського&nbsp; господарства-168, 10 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; ведення&nbsp; особистого&nbsp; селянського&nbsp; господарства-168, 10 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; сінокосіння&nbsp; і&nbsp; випасання&nbsp; худоби-168, 10 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; надання&nbsp; послуг&nbsp; у&nbsp; сільському&nbsp; господарстві-168, 10 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

<li><strong><em>для&nbsp; іншого&nbsp; сільськогосподарського&nbsp; призначення-168, 10 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></li>

</ul>

<p>&nbsp;</p>

<ol start="6">

<li>Ставка земельного податку за один гектар нелісових земель, які надані у&nbsp; встановленому порядку та <strong>використовуються для потреб лісового господарства</strong>, встановлюються <strong>0,1 відсотка</strong>від їх нормативної грошової оцінки;&nbsp;&nbsp;</li>

</ol>

<p>&nbsp;</p>

<ol start="7">

<li>Ставка земельного податку <strong>за земельні ділянки садових товариств, в тому числі за&nbsp; земельні ділянки наданих для індивідуального садівництва</strong>, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі <strong>1 відсотка</strong>від їх нормативної грошової оцінки <strong><em>&ndash;</em></strong></li>

</ol>

<p><strong><em>1 327, 05 грн. за&nbsp; 1 га;</em></strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>8.</strong>Ставка земельного податку <strong>за земельні ділянки,</strong><strong>які перебувають у власності суб&rsquo;єктів господарювання&nbsp; (юридичних&nbsp; осіб&nbsp; та&nbsp; фізичних&nbsp; осіб-підприємців) </strong>та&nbsp; використовуються&nbsp; в&nbsp; підприємницькій&nbsp; діяльності&nbsp; встановлюється в розмірі <strong>3 відсотків</strong>від їх нормативної грошової оцінки&raquo;.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; б).</strong>Всі&nbsp; інші&nbsp; розділи&nbsp; Положення&nbsp; залишити&nbsp; без&nbsp; змін.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

10 місяці назад